5. září 2015

LURDY (Jessica Hausnerová, 2009)

LURDY jsou filmem moderní rakouské školy, která dramatickou náplň záběrů podává v nezúčastněném stylu. Vesměs statické záběry snímají dění spíše v celcích, významy se skládají z náznaků v chování postav, jež se v čase opakují a ustanovují dané schéma (žárlivost mezi čekateli na zázrak, odcizení mezi nemocnými a zdravými, skepse mezi zdravými přihlížejícími). Vyprávění je uzavřené do daného prostředí, jež je nahlíženo z mnoha úhlů a přímo určuje téma filmu. Zde Lurdy, jihofrancouzské poutní místo s historií zázraků, určují téma náboženského zázraku ve skeptické době. Nejzajímavější je na filmu souběžná existence dvou skupin poutníků: těch, kteří chtějí uzdravit sebe nebo své blízké (víra jako poslední naděje), a těch, kteří chtějí být případnému zázraku přítomni (voyeurismus, kompenzační potřeba být „při tom“, utvrzení se ve své nevíře). Pointa filmu spočívá v tom, že v zázraky dnes nevěří nikdo, de facto ani sama katolická církev.

Film není explicitně proticírkevní, církev zde vystupuje v málo záviděné roli těch, kteří musejí skeptikům vysvětlovat paradoxy spojené s institutem zázraku: pokud Bůh dovolí zázrak jednomu, proč ne všem? Postmoderní skepse se vyjeví ve finále a zároveň vrcholu filmu, jehož silný emotivní obsah je působivější o to více, že je zastřený: netečným stylem a rozhodnutím tvůrkyně nazírat okamžik pravdy více očima vedlejších postav než hrdinky, o jejíž uzdravení se jedná. Skepse předběhne vlastní zdůvodnění, nevíra vyloučí zázrak předem... Přístup tvůrkyně považuji za umírněně osvícenský: ona sama zázrak nedovolí, místo kritiky mašinérie zázraku ji ovšem více zajímá to, kterak možnost zázraku proměňuje - uvádí do pohybu - pole vztahů mezi jednotlivci, kterých se týká. Slabinu filmu vidím v tom, že jeho styl je příliš jistý, vševědoucí, akademický. Kamera z odstupu nabízí divákovi dokonalý přehled o tom, co s děje, nevzniká napětí mezi ním a tématem. Kauza je uzavřena předem, divák není dotčen. Easy watching. [viděno na kanálech ČT]