27. března 2016

ČASY SE MĚNÍ (André Téchiné, 2004)

Film vyzní jako populárnější verze Téchiného radikálnějších děl: dvěma hvězdám francouzské kinematografie se v něm dostane romantického naplnění. Tvůrce vytěží nejvíce ze zasazení postav kontinentálních Francouzů na „zadní dvorek“ bývalé koloniální mocnosti: hrdinka pracuje v Magrebu jako hlasatelka v místním rádiu, hrdina přijíždí do země jako stavební inženýr, aby zde dohlížel na stavbu s kontroverzní pověstí. Tvůrce zaplňuje druhý plán vyprávění detaily, které naznačují širší politické souvislosti – africké uprchlíky, kteří mají Španělsko na dohled, ekonomickou podřízenost místních – a nebo poukazují na kontrastní, „pohanský“ ráz prostředí. Ten se projevuje skrze manifestace čisté hmoty: z pracujícího bagru odpadávají surové hroudy hlíny; na hrdinově stavbě je jako úlitba místním pověrám obětována ovce; v syrovém záznamu na fyzickém nosiči VHS, jenž zachycuje oficiálně zakázané čarodějnické rituály, sedí na hlavě léčeného kohout.

Magreb je místem, kam Francouz utíká před svým civilizovaným Já. Více než za prací přijíždí hrdina proto, aby obnovil vztah se svou první láskou, a neváhá k tomu použít černou magii. Jiná postava, nezralý otec mladé rodiny, má ve městě tajného milence; jeho žena, která z Magrebu pochází, žije západním stylem života, ale není vůči němu odolná (závislost na prášcích); její sestra-dvojče žije naopak jako tradiční muslimka, byť je „nucená“ pracovat za přepážkou McDonald´s... Osudy sedmi důležitých postav zasadí tvůrce do elegantní mozaiky dialogů dvojic, jejichž složení se samozřejmě mění. Když pominu ústřední pár, připadá na zbytek postav jeden klíčový dialog, který v hutné zkratce vystihne podstatu problému, téma jejich vztahu (například manžela a dávného milence ženy). Slova přitom pouze rozvíjejí situaci či prostředí, do kterých je dialog přesně zasazen (dialog obou mužů v kasinu, symptomatický motiv peněz)... Časy se mění v tom smyslu, že vpád hrdiny do cizího manželství nemá nakonec povahu konfliktu, ale uspíší vývoj, který zrál pod povrchem. Některé možnosti změny se naplní, jiné zůstanou nevyužity. Zrcadlové situace – osudy dvou manželství, obou dvojčat – se vyvinou odlišně; rozhodne síla vůle ke změně. [viděno na DVD z půjčovny Radost]