20. ledna 2015

DIVOTVORNÝ KLOBOUK (Alfréd Radok, 1952)

Zřejmě nejméně významný z Radokových celovečerních filmů má formu, o které si většina českých filmů, tzv. novou vlnu nevyjímaje, může nechat jen zdát. Jednoduchá zápletka o napáleném lakomci zhruba od třetiny filmu nestačí s formou držet krok, příkladem budiž komická scéna s hořící konvicí, která je pojatá jako střihová montáž – působí více avantgardně než komicky. Nejsilněji, nejvíce kompaktně, tak ve filmu vyzní muzikálová čísla, která naplňují slova Radokova syna Davida (z tohoto dokumentu), že zpívaný text a hudební projev byly otci prostředkem, jak umocnit inscenaci. Stylizace na druhou.

Už vzhledem k době jeho vzniku je DIVOTVORNÝ KLOBOUK projevem ryzího eskapismu, útěku z Prahy. Malým formám (frašce, muzikálu) chybí protipóly v podobě dokumentu, zcizení, druhého plánu, velkého tématu. Prvek mystifikace se vyskytuje jen v prvním plánu (napálení), inscenovanost, jež by odhalovala, co se skrývá za zápletkou, zůstává v rovině inscenace – převedení předlohy do fyzického světa filmu. Užívání barokizujících filmových prostředků, dynamická, snad i manýristická kadence, se kterou se mění postavení a úhly kamery, těsně sousedství ostrých podhledů a nadhledů (souvislost s Radokovou oblibou vertikální hloubky prostoru), plastičnost prostoru bez „čtvrté stěny“ (div u divadelníka), uvolněnost střihu a osvobozenost kamery – kdo by zde neviděl českého Orsona Wellese? [viděno na ČT]