21. ledna 2015

ŘÍJEN, 3:4 (Takeshi Kitano, 1990)

Jak je vidět z raného filmu tvůrce, Kitano časem sice vytříbil svůj rukopis, který se opírá mimo jiné o lakonickou montáž, ale základ je patrný už zde: typické drobné střihy v čase, které přeskakují násilí a jako pointu (fór) ukazují jeho výsledek, resp. použití flash forwardu, prostřihu na budoucí děj. Ten kromě poetického efektu podtrhuje fatalistický pohled na Takeshiho impulzivní zabijáky. Jako paralela z pozdější tvorby se nabízí film TAKESHIS´, surreálná smršť nesmyslu a násilí, která s filmem ŘÍJEN, 3:4 souzní stylisticky (flash forwardy) i tématicky. Právě pro onen "bod zlomu" – jak zní přímočarý mezinárodní název filmu –, v němž outsider, žijící ve světě malého násilí (ponižování, převahy silnějších), je zasvěcen do světa velkého násilí (jakuzy), jež mu "umožní" na tenké linii skutečnosti a fantazie odčinit na něm páchaná příkoří. Násilí na jiných však ve výsledku končí násilím na sobě a důležitým převodním můstkem mezi oběma světy bývá Kitano-herec.

Ten se v tomto filmu objevuje ještě ve vedlejší roli gangstera z "velkého světa", ta ale v syrové podobě už obsahuje Takeshiho ustálenou filmovou personu „hodného zlého strýčka“ – jak ji známe i z filmu KIKUDŽIRO, který pojímá projevy násilnického světa jako pointy situační komedie relativně nevinně. Film TAKESHIS´ je reflexí toho, kterak se Kitano-civil nechal postupem času pozřít svým filmovým dvojníkem divácky vděčného hrubiána. ŘÍJEN, 3:4 můžeme ještě vnimat jako obraz nemocného světa, humor Kitanovy postavy (mizogynní terorizování milenky) mezi buranskou nekorektností a komickým koloritem teprve syrově balancuje. V TAKESHIS´ už má násilí podobu vyloženě frustrující, zacyklené noční můry, prostupující Kitanem až do sklepa podvědomí (scéna "vlastní smrti" z druhé světové války, kolektivní noční můra Japonce). Dle Kitanových posledních filmů to vypadá, že dobrého strýčka reflexe z přelomu tisíciletí pozřel zlý strýček „bravurní“ popkultury. [viděno na DVD z půjčovny Radost]