2. května 2015

NÁŠ MILOVANÝ SRPEN (Miguel Gomes, 2008)

Ze tří Gomesových filmů, které jsem viděl, TABU nevyjímaje, mi tento přišel nejpodstatnější. Apolitický film uvažuje pouze v intencích vlastní vyprávěcí formy, která nemá začátku ani konce: nevíme, kde končí dokument a kde začíná fikce. Film nejdříve vypadá jako etnografický dokument zasazený do jisté portugalské vesnice, a přitom je už od začátku podřízen imperativu vyprávět. Sám Gomes představuje režiséra filmu ve filmu, který flegmaticky čelí výzvám producenta, aby začal natáčet; režisér mu vysvětluje, že pro film hledá herce mezi místními obyvateli. V první polovině Gomesova filmu tedy sledujeme „náhodou“ sesbírané záběry s místními, ve druhé polovině se z údajných místních stanou představitelé realizovaného filmu. Tento film ve filmu, nikterak složité rodinné melodrama odehrávající se mezi členy cestující hudební skupiny, se stane šablonou, kterou režisér vyplní místní inspirací. Sám producent se (bez vysvětlení) stane hercem ve vlastním filmu.

Mezi dokumentem a fikcí není formální předěl: na dokument působí styl lakonicky řazených statických záběrů kontrolovaně, na fikci se film jeví nenuceně a elipticky – jako by platilo, že Gomes natočí jen to, co mu prostředí „dovolí“. Uvolněnou letní atmosféru a rytmus filmu do značné míry určují hudební čísla, která činí experimentální rámec divácky vstřícným. Film přitom nepředstavuje dokonale uzavřenou, zacyklenou strukturu: má své volné konce. Ne všechny postavy z první poloviny se stanou aktéry filmu ve filmu; platí to zejména o mladém muži, pasoliniovském „svůdném darebákovi“, k němuž se údajný dokument několikrát vrací, zejména ve věci jeho zvyku skákat do řeky z místního mostu – zvyk má mezi místními několik interpretací. Druhý volný konec filmu tvoří epilog, v němž se odehraje spor mezi Gomesem a zvukařem ohledně toho, kde se ve zvukové stopě přírodních kulis vzala hudba, která tam nepatří. Paradoxně je to zvukař, kdo obhajuje "svévoli" umělecké licence... Nevíme, kde končí umělcova koncepce a kde začíná místní improvizace. [viděno na mubi.com]