1. května 2015

ŽENSKÝ PROBLÉM (John Waters, 1974)

Film mi pro přímočarou poetiku provokace připomněl filmy Němce Schlingensiefa, které také měly pobuřovat svým záměrně brakovým obsahem. S "partyzánským" stylem na úrovni televizních skečů Monty Python šlo především o to vyvolat zápornou reakci; kamera plnila funkci náhodného svědka. Ve Watersově filmu se ocitáme v prostředí "bílého odpadu", dna společnosti, které provozuje konzumní způsob života na velmi nízké úrovni, čímž vyvolává pobouření nad špatným vkusem a nedostatkem soudnosti. Symptomaticky tím vyjevuje bídu celé společnosti – konzum jako konzum – a dělá to „se ctí“: bez přetvářky a studu. Waters představuje společenské dno jako svět otylosti, alkoholismu, znásilňování (s tichým souhlasem znásilňovaného), zneužívání (s tichým souhlasem zneužívaného), špatného jídla, nekriticky vystavovaných tělesných vad, reality show, striptýzu, perverzního sexu a hnědých stop na slipech.

Waters předvádí "přehnanou" vizi takového světa: hrdinové jednají jako pominutí, bez zábran se i mrzačí a vraždí, a jejich živočišnou sexualitu dokumentuje Waters odzbrojujícími detaily mužských přirození. Tvůrce svůj varietní program korunuje obsazením ženské hrdinky transvestitou jménem Divine, jehož charisma a nasazení lacinou provokaci usazuje, dává jí tělesnou konkrétnost. Na rozdíl od Schlingensiefa, který roli buřiče pojímal s německou zaníceností a neuznával ani pravidla dramatické výstavby, Waters ke katarzi dospěje. Ve vězeňské cele sejme z hrdinky paruku a líčení, a za „plentou“ korpulentního ženského živlu odhalí plešatějícího, zranitelně působícího muže. Ten nadále zůstává v roli ženy žijící svůj sen o slávě, jež u ní podněcovali dva manipulátoři z vyšší společnosti: voyeuři štítící se sexu, předobraz organizátorů dnešních reality show. Konec tohoto "uzlíku" hmoty vnese do látky (nepřiznaný) patos moderní americké tragédie. Bizarnímu víření vulgární tělesnosti (oplzlý striptýz s rybami) se dostane silného vyústění: brak sublimuje v radikální společenskou kritiku. [viděno na DVD]