26. prosince 2015

SLIČNÁ ZAJATKYNĚ (Alain Robbe-Grillet, 1983)

Soudě podle dvojice Robbe-Grilletových filmů, které jsem viděl (dále MUŽ, KTERÝ LŽE), i podle jeho scénáře k Resnaisově filmu LONI V MARIENBADU, jsou oborem tvůrce záhady. Ty jsou dílem formální hrou, dílem existenciální výpovědí, což se odráží i v tónu filmů: jejich pesimismus je hravý. Člověk je uvězněn ve hře-osudu, jenž má povahu neřešitelné, do sebe uzavřené hádanky, mentální pasti (procesy zapomínání, vzpomínání, fabulace). Hádanka je důležitější než její řešení; to je v případě SLIČNÉ ZAJATKYNĚ vlastně banální (past lidské smrtelnosti). Hrdina se pohybuje v zacykleném časoprostoru (návraty do zpustlé vily, vracející se přízrak mrtvé dívky, motiv dvojníka, opakující se historie). K opakování dochází jednak proto, že hrdina touží rozluštit záhadu zmizelé ženy, zároveň mají návraty povahu nechtěných obrazů (motiv popravy, výslechy vševědoucím policejním detektivem). Touha souvisí se smrtí, sen prostupuje skutečnost. Modernismus ztratil na vážnosti: téma paměti ustoupilo přízrakům, před montáží dostaly přednost hutné, syntetické obrazy (skutečnost a sen v jednom).

V Robbe-Grilletových dílech přežívá surrealismus: červené víno z rozbité skleničky pod nohama ženy, televizní obrazovka přenášející fantasmagorický shluk obrazů z hrdinovy mysli, stejnojmenný Magrittův obraz jako iniciační moment snění filmu (rám v rámu). Oproti filmu MUŽ, KTERÝ LŽE z konce 60. let je SLIČNÁ ZAJATKYNĚ nejen barevná, ale i barvitá. Podepisuje se na ní syntetická kvalita desetiletí: vysokou kulturu infikovaly brak, jenž pohání zápletku (hrdina-agent, záhada s vraždou), a smyslnost, která činí smrt vyzývavou (žena v kůži na motorce). Ve srovnání se 60. léty je film – podobně jako Antonioniho IDENTIFIKACE ŽENY – bohatý na atmosféru, jako by se soustředěnost autorského uměleckého filmu posunula kamsi k bohaté audiovizuální paletě videoartu a uvolněnému (ne)vědomí. Robbe-Grillet si ponechal slabost pro krásné ženy a nijak se nebrání bastardizaci umění. [viděno na DVD z půjčovny Radost]