1. února 2015

IDA (Pawel Pawlikowski, 2013)

Jeden z nejvíce oceňovaných titulů loňského distribučního roku je pro mě příkladem dokonalého, významově a formálně exkluzivního, ne příliš osobitého filmu. IDA se formálně velmi liší od Pawlikowského POSLEDNÍHO ÚTOČIŠTĚ – s evokujícím kamerovým stylem, kladoucím důraz na autenticitu (blízkost), mi dřívější film přišel jako předchůdce „etnografických“ festivalových filmů, spíše svědectví (informace) než expresivní umění. Styl IDY je oproti němu – v souladu s převládající estetikou současného uměleckého filmu – svědek navenek chladný, nezúčastněný. Téměř výlučně statická kamera zachycuje pečlivě komponovaný výsek reality, pevný rám, v rámci kterého postavy předvádějí důmyslnou choreografii (scéna tragické smrti jedné z postav). Kompozice záběru se sice vymykají standardu, nechávají nápadně velký prostor nad hlavami, resp. za hlavami postav, odsunují je k okraji záběru, jenže tento manýristický – v neutrálním smyslu slova – prvek považuji spíše za fakt než výraz.

Pečlivě zkomponovaný je i oblouk zápletky; ta směřuje k tomu, že nechá hrdinku na ploše poslední půlhodiny de facto prožít alternativní verzi svého života (co, kdyby). Nechá mladou ženu zestárnout o několik desetiletí; místo toho, aby se danému způsobu života otevřela, pozná jeho marnost za několik dní. To jen dotváří můj dojem celkové neživotnosti filmu, který je dobrý, ale „hotový“ – film určuje jeho záměr, divák se nerušeně dívá. Voyeur artu. „Objektivní velikost“ filmu se pozná i podle silných kontrastů: židovky a jeptišky (hrdinka), světice a děvky (hrdinka, teta), osamělé alkoholičky a „krvavé“ prokurátorky (teta). Mimochodem, při vší významové průzračnosti filmu mi není jasné, nakolik se na rozhodnutí hrdinky podílí tragická minulost světové války. Nakolik je důvodem pro „odmítnutí života“ minulost válečného sirotka a nakolik současnost normalizační banality. Souvisí druhé s prvním, nebo je holocaust filmu jen přívěškem, katalyzátorem zápletky? [viděno v kině]