25. února 2015

NOC NA KŘIŽOVATCE (Jean Renoir, 1932)

Unikátní, méně známý Renoirův film je ukázkou ryze autorského „žánrového“ filmu. Maigretovská adaptace, spíše policejní než detektivní film, má dokonce scénu honičky. Renoir ale na napětí nedbá: scéna je příznačně nepřerušovaná střihem, kamera umístěná na autě sleduje auto před sebou, hypnotizovaná světly ujíždějícími tmou. Detektivka to není; v situaci, kdy v prostoru několika domů u vesnické křižovatky dochází opakovaně k vraždám či pokusům o ně, je zřejmé, že vrahem nemůže být nikdo zvenčí. Každý je vinen. Komunita žije paradoxy: napodobuje třídní společnost, nikdo není tím, kým se zdá, ale za lží se skrývá pravda. Falešný měšťák je pořád xenofob, i když jsou jeho důvody více prozaické. Pravidelnost, s níž každou noc dochází k násilnému činu, dává filmu soumračnou atmosféru, kterou ještě podtrhuje zpomalená obřadnost raného zvukového filmu. Scény jsou dlouhé úseky času trávené ve zvukově autentickém interiéru.

Hrdina v podání Renoirova bratra Pierra představuje tvůrcovo alter ego. Je to stoik s občasnými výbuchy temperamentu, netrpělivý se stavem světa okolo něj. Maigret řeší případ rozvážně, krouží kolem postav, sbírá pomyslné důkazy rozmístěně v jejich prostředí. Výbornou ukázku „zpomaleného času“ představuje první dialog komisaře s klíčovou postavou ženy – z pohledu Renoira spíše „línou kočkou“ než typickou femme fatale. Hrdina obhlíží četné rekvizity pokoje, který žena sdílí s údajným bratrem, začíná nevinnými rekvizitami (obrazy, hrací skříňkou, gramofonem), končí těmi podezřelými (puškou). Nakonec se ale ukáže opak: zdánlivě nevinné předměty jsou ty usvědčující a puška jen rekvizita, příznak neřádu. Poslední scéna, v níž Maigret odvrací od pachatele tvář, je magická. Póza se jeví jako nelítostná, ovšem v kamenné tváři za „hradbou“ komisařovy lulky jsou oči živé smutkem; hrdina, skrytý melancholik, pachatele nezavrhuje, postrkuje ho k pokusu o nápravu věcí. Podobně jako Renoirova postava v PRAVIDLECH HRY Maigret ví, jak to na světě chodí. [viděno v kině Ponrepo]