22. února 2015

POD SLUNCEM TMA (Martin Mareček, 2011)

V souladu s trendem progresivních českých dokumentů film rigorózně upřednostňuje funkci poznávací před estetickou. Záměrně rezignuje na zkrášlení či ozvláštnění, s výjimkou dvou záběrů na hvězdnou oblohu, kdy lze mluvit o „přesahu“, i když do určité míry vychází podnět ještě od aktérů sledujících hvězdy v „dupě“ africké noci. Ve vztahu k tématu – povaze pomoci Západu v Africe – je to poznání dílčí; film nemá průraznost analýzy, ani průkaznost statistiky. Tím, že poctivě zaznamenává úzký výsek skutečnosti, sice nepochybně odkazuje na pravdu o povaze problému, ale jako umělecké dílo – bez autorského zhuštění argumentu a rozšíření obzoru – nepůsobí úplně samostatně. Podobně jako například dokument SEJDEME SE V EUROCAMPU Eriky Hníkové ukazuje příklad problému, omezuje se na místní zápletku a pohled několika aktérů, kteří problému přizvukují, ale neradi vstupují do konfliktu s těmi, kteří ho představují. Katarze je mírná, odpovídá tomu, co situace na místě umožní.

Manipulace událostmi je nepřiznaná a zřejmě jen implicitní; přítomnost kamery jako svědka zde konflikt spíše tlumí. Tvůrce nechá skutečnost, aby „pracovala za něj“, a významy žijí vlastním životem. Nejagilnějším se ukáže být symptomatický význam: povaha češství. Češi v Africe narážejí na absurditu praxe pomoci „shora“, ale nadále ji úřednicky vykonávají – viz smlouva, kterou se obdarovaný vzdává práva na reklamaci pomoci. V pobouření nad „bordelem“ stavu darované solární stanice zaznívá nadávání na poměry, které neovlivníme; lokálností protestu a filmu se vina implicitně přesunuje z koncepce pomoci na místní, tedy obdarované, kteří působí jako nevděční nebo nesvéprávní. Afričané představují nevědomí filmu; jejich hlasy na okraji filmu omluvně vysvětlují, potažmo se bezelstně přiznají k tomu, co chceme slyšet: my Afričané neumíme spolupracovat. Zamlžuje se střet tradic, kdy místní obdarovaný očekává, že odpovědnost za dar nese dárce. Čeká, že slunce bude svítit navždy. [viděno na kanálech ČT]