19. února 2015

V ŘÍŠI VÁŠNĚ (Nagisa Óšima, 1978)

Ve středu Óšimova filmu, navazujícího na KORIDU LÁSKY, stojí spalující vášeň. Vášeň, která se naplňuje až příliš snadno; v zobrazení sexuality vyznívá film poměrně cudně, jeho mužský hrdina, „fanoušek“ ženského těla, jej spíše ohledává ústy, zejména v jeho dolní partii. V zobrazení vztahu, potažmo celé společnosti je zjevná silná nerovnováha; projevuje se jako aktivita muže a pasivita ženy, osobnostní nezralost muže a věková zralost ženy, jeho osamocenost a její rodinný život, jeho posedlost a její utrpení, iracionální pohnutky k vraždě a propracovaný systém společenského násilí… Manžel je jako duch obdobně neškodný jako za života, trápí živé svou přítomností – jako obtížný přízrak viny. Součástí síly filmu je to, kterak se morální muka projevují fyzicky, jako psychosomatický teror (oslepnutí).

Hrob mrtvého má podobu vyhroceného prostoru hluboké studny, jež potvrzuje Óšimův sklon k expresivní vertikálnosti (stromy, sloupy, pověšená těla). Pocit viny se u muže transformuje do posedlosti, s níž pokrývá tělo oběti nánosy listí - vášeň nabývá makabrózní podoby mrtvoly proložené tlející masou. Na rozdíl od muže spaluje ženu vina zevnitř, navádí ji k sebeobětování (oheň); u prostých vesničanů je tělo jediným prostředkem reflexe viny, fyzické utrpení přichází jako drastické pokání… Óšimův „přírodní“ pohled na archetyp milostného trojúhelníku ovšem působí potěšení zejména ze stylu. S nerovnováhou v půdorysu dramatu kontrastuje harmonická rytmičnost v použití filmových prostředků: střídání různých velikostí záběrů, od detailů na jednotlivé postavy po skupinové výjevy v hloubce prostoru, a zejména prokládání spíše objektivních než expresivních nadhledů, shlížejících na počínání hrdinů, méně častými podhledy, jež nabízejí více bezprostřední, fyzičtější pohled. Stylistickým vrcholem filmu je pak scéna požáru v domě ženy, v níž se muž snaží nahlédnout dovnitř skrze oblaka kouře, které vystupují zpoza kamery do popředí záběru. Oslepující vášeň. [viděno na mubi.com]