26. února 2015

MOSKEVSKÁ MODISTKA (Boris Barnet, 1927) + ČINŽÁK V TRUBNÉ ULICI (Boris Barnet, 1928)

Boris Barnet svou formální a tématickou otevřeností představuje „rajské“ období raného sovětského filmu – spontánní a pluralitní. Tyto dva němé filmy jsou zasazeny nikoliv do velkých dějin, ale do současného města; obrazy tehdejší Moskvy působí velmi vitálně. Aktuální jevy ve společnosti (bytová politika, odborová angažovanost, volby) fungují jako jemně satirické rozbušky ve střetu městského života s vesnickým, potažmo přežívajících buržoazních struktur (živnostníků) s proletariátem. Ve filmech se sváří i svět mužů a žen (bezelstných vesničanek) a tehdejší společnost působí dojmem řízeného chaosu „mravenčího“ společenství. V druhém z filmů se hrdinka ocitne v domě, jehož společné prostory se utápějí v nepořádku a odpadcích; jeho obyvatelé ho později vzorně uklidí, když se mylně domnívají, že hrdinka byla zvolena do městského sovětu...

Barnetovy němé filmy působí „nepořádně“ žánrem (komedie, drama, satira, groteska) i formou. V expozici ČINŽÁKU V TRUBNÉ ULICI používá tvůrce širokou paletu záběrů, počínaje celkovým záběrem na dění v patrech domu, které následně blíže analyzuje v orchestrálně působící montáži; expresivní postupy, jako rapid montáž v hrozící srážce hrdinky s tramvají, užívá Barnet velmi výběrově. Specifické jsou dialogové montáže, ve kterých se v záběrech na jednotlivé aktéry dramaticky mění osa kamery; jedna z postav se například dívá téměř do kamery, druhá je snímána téměř v profilu. Jako by se postavy dívaly od sebe, místo na sebe, záběry působí samostatně, netvoří psychologické kontinuum - podle Barneta měla střihová skladba rozkrývat okolní prostor. Ukázněná živelnost jeho filmů se projevuje různě: vpády grotesky (honičky), situačními katalyzátory (motiv vítězného losu), zalidněnými prostory, pohybem dopravních prostředků, „vystupováním“ předmětů (teplé ponožky na rukou) a zvířat (kachna a krysa). Rytmickou vyváženost u Barneta nehledejte. [viděno v kině Ponrepo]