3. března 2015

ZNAMENÍ VENUŠE (Dino Risi, 1955)

De Sica počtvrté – jako herec. Hraje svou typickou šarži 50. let: už prošedivělého, o to více šarmantního podvodníka malého formátu. Žádného zločince, typického Itala… Risiho raný film nepředstavuje úplný vrchol tvůrce, i tak se ale jedná o vyzrálou, jistě natočenou ukázku „komedie po italsku“. Film by mohl být komickou variací na CABIRIINY NOCI: „funny looking“, navenek emancipovaná Italka ze severu země se opakovaně snaží zalíbit mužům, kteří ji využívají. Patří k této tradici kousavé komedie, že i komediální stereotyp, jako je ten De Sicův, může zraňovat (ponížení hrdinky, která vidí, jak jeho postava o patro níže svádí sousedku). Stejně jako ve Felliniho filmu platí, že muži jsou různými verzemi téhož, byť v Risiho ansámblové komedii (dále Sordi, Lorenová, Vallone) jsou to verze barvitější. Než se film stane melancholickým, využívá populisticky skupinu vedlejších postav, dokud ji komediálně nevyčerpá.  

S tím, jak se situace hrdinky zacykluje, přichází deziluze a smutek. Při projekci filmu ve Vídni se naskytla jedinečná příležitost srovnat oficiální konec filmu s pracovním – o kterém, dle slov kurátorky přehlídky, jí oslovení italští odborníci ani Risiho syn nevěděli. Nepřekvapí, že použitý konec je více pesimistický než jeho „romantická“ alternativa. Zklamaná hrdinka v něm nastoupí do tramvaje jako obvykle přeplněné muži – na rozdíl od žen typu Lorenové se muži nepřetrhnou, aby jí pomohli do vozu –, vedle ní se objeví podobně neatraktivní dívka (hrdinka jako jedna z mnoha). Zatímco v onom „utajeném“ závěru hrdinka, lidová písařka, která zájemcům z ulice píše na stroji dopisy, snad konečně nalezne muže. Muž je to úplně obyčejný, v životopise, který hrdince diktuje, uvede v kolonce „zvláštní rysy“: žádný. Jestli více optimistický závěr nemá nakonec ke skutečnosti blíže. Stačí být realista. I deziluze se může stát dočasně populární konvencí; commedia all´italiana dráždí také tím, že oběti společenských zlozvyků jsou jejich spoluviníky. [viděno ve vídeňském Filmovém muzeu]