24. března 2015

DONAUSPITAL – VÍDEŇSKÁ NEMOCNICE (Nikolaus Geyrhalter, 2012)

Angažovanost Geyrhalterových filmů se skrývá za klinicky chladnou, nezaujatou formu. Tvůrce poukazuje na projevy technologické racionalizace a automatizace společenských procesů v pozdně moderní společnosti, a volí k tomu náležitou formu evokující odstup bez citové účasti, explicitní zaujatosti. Sama forma působí jako automat – nemění se s povahou výjevů, které zachycuje. Tvůrce vesměs užívá jediný statický záběr pro celou scénu, která sama netvoří význam; relativně krátké obrazy se rychle střídají, významy se postupně scelují stupňovaným „tlakem“ znaků prostředí, opakujících se motivů. Pokud použije pohyb kamery nebo střih v rámci scény, plyne to z povahy snímaného prostředí (postava v pohybu, členitější prostor, kolektiv postav). Styl filmu předstírá, že se pouze „dívá“. Nemluví.

Ovšem Geyrhalter se jen nedívá, podsouvá divákovi zneklidňující obrazy z vhodně vybraných prostředí, která symptomaticky vystihují daný problém, aniž by se tvůrce „kompromitoval“ kritickým komentářem nebo návodnou hudbou. Skutečnost v obrazech mluví sama za sebe, navíc taková metoda tvůrci zřejmě ulehčuje přístup do střežených míst… Obrazy vídeňského „velkošpitálu“ jsou tematicky užší, než byly v ABENDLANDU obrazy Evropy jako přísně střežené párty. Špitál působí jako zmenšený, napůl automatizovaný svět (posuvné dveře, robotická přeprava, operace přes obrazovku), který obsáhne celý život od narození po smrt. Zachovává si dekorum – korektní zacházení s pacienty, tím spíše před kamerou –, ale mezilidský kontakt redukuje na procesy; nemocnice má i vlastní duchovní odbor. Film je nejvýmluvnější v kontaktu se smrtí: Geyhalter ukáže bez zábran pitvané tělo, ve scéně posledního pomazání upozorní jeptiška závodního kněze, aby svůj úřední akt kvůli únavě pacientky urychlil. Duchovní péče se pro svou automatizaci kvalitativně neliší od té tělesné (posmrtné); lidský personál splývá s technikou v jednotu automatu. [viděno na kanálech ČT]