5. března 2015

MARKÉTA LAZAROVÁ (František Vláčil, 1967)

Při srovnání Vláčilovy ĎÁBLOVY PASTI s Kachyňovými filmy 60. let jsem si liboval, kterak ten první neulpívá na stylistickém pohodlí subjektivní kamery – u MARKÉTY LAZAROVÉ se mi to vrátilo i s nádavkem. Subjektivní kamera zde představuje ústřední prvek stylu, jakkoliv ho nelze redukovat na pouhou ilustraci. Je to prvek strategický, který tvoří „červenou nit“ oddramatizovaného, eliptického vyprávění, jako posloupný řetěz dočasných subjektů filmu bez hlavní postavy. Markéta slouží jen jako plátno, na které se promítá obraz „sváru lásky s ukrutností“. Subjektivní kamera není prostředkem expresivním – na to se užívá příliš často, výstřední úhel má fyzické zdůvodnění (ležící Markéta) –, ani se nezúročuje dramaticky. Tmelí kolektivního hrdinu filmu, abstrahované lidství. Potažmo češství. Nejsilněji tento prostředek vyzní v konkrétní, „westernové“ opozici Kozlíka a hejtmana; scéna jejich střetu v Boleslavi je na různých místech filmu znázorněna pohledem toho druhého.

Film nepovažuji za duchovní, ani poetický, byť má svoji poetiku – vrstvení flashbacků podávajících zpětně a zprostředkovaně nejdramatičtější z událostí. Posvátné je zde znesvěceno životem: Markéta (s holubicí na hrudi) je předurčena nebi, ale končí na zemi, obrazu otce přibitého na dřevěná vrata v poloze Krista se pohané vysmějí (přirovnáním k netopýrovi). Jeptišky představují pro Vláčila vizuálně vděčný cíl, ale obdobně jako v NOCI NEVĚSTY jsou zavrženy pro morbidní fanatismus. Poetická montáž „svedení v ráji“ je natočená v abstraktně symbolickém módu. Na víru se ve filmu často odkazuje – v dialogu, v hudbě –, ale postavy si pouze nárokují přízeň nepřítomného Boha. Než epickému dramatu se film blíží podobenství: subjektivní kamera na hřbetu koně je více znakem než impresí pohybu, postavy se spíše "lámou" než proměňují, bloudí v kruhu. Krajina se nemění, předměty nevystupují, vlci jsou symbol. Vláčil, ač tíhne k člověku, zůstává v abstraktní rovině sváru duše. [viděno na „malém plátně“ ČT]