10. března 2015

PŘEDMĚSTÍ (Boris Barnet, 1933)

Barnet do širokého výrazového rejstříku, z něhož skládal své plodné disharmonie, přidal v PŘEDMĚSTÍ i zvuk. Scéna, v níž se Rusové a Němci sbratří na válečném bojišti, se odehraje v naprostém tichu. Zvuk ještě není samozřejmý, má povahu události. Postavy šetří slovy, válečné výjevy působí jako science fiction – Barnet v nich namísto výstřelů zbraní užívá umělé, hvízdavé zvuky. V sekvenci dělnické stávky a jejího potlačení se ozve zvuk připomínající kulomet; uplynou desítky sekund, divák nevidí zbraň ani oběti, až nakonec projde scénou kluk s obrovskou řehtačkou. Barnet totiž odhaluje prostor ve vrstvách svého nespojitého střihu, podobně jako odkrývá vrstvy v postavách (čím dál méně sympatický otec hrdinky).

Film představuje přerod předrevolučního chaosu v revoluční jednotu skrze válečný katalyzátor. Troufám si tvrdit, že lidská střetnutí vyhovují kosmopolitnímu Barnetovi více než jednolitý pochod šťastných tváří v revolučním finále. Rapid montáž v sovětském „údernickém“ stylu se ve filmu objeví jen jednou, když spojí v jedno výrobu bot pro válku (kapitalismus) s „prací“ válečných strojů. Revoluční vědomí se rodí – více živelně než kauzálně – z chaosu vášní a nemožnosti lásky. Ještě na počátku filmu usiluje mladík na pozadí dělnické stávky o pozornost netečné paničky. Rus a Němec žijí vedle sebe, hrají spolu karty, ale jakmile začne válka, musí Němec jít. Ženy vysedávají na lavičkách, po ulici pobíhají psi... Pnutí v domovině eskaluje v okamžiku, kdy se na scéně objeví německý zajatec, který zapříčiní „šílenou lásku“ hrdinky a nacionalistické vášně místních. Válka je sice společným nepřítelem Barneta a žánru před-revolučního filmu (ARZENÁL, KONEC PETROHRADU), tvůrce ji ale využívá více poeticky než propagandisticky. Nechá v ní “vystupovat“ předměty: majitel ševcovské dílny odhodí botu, ta dopadne na bojiště jako bomba (kouzlo střihu při zachování pohybu). Nakonec vše pohltí frontální pohyb revoluce. Konec dějin. [viděno v kině Ponrepo]