16. března 2015

HORALKA (Vittorio De Sica, 1960)

De Sica pošesté – jako režisér. Tou dobou se z instituce lidové Itálie stala její oficiální paměť. Lorenová se ze sexuálního symbolu převlékla do ženy lidu, archetypu italské matky. Politicky je nepoučená; vedlejší mužská postava obviní ženy, že se nechaly Mussolinim pobláznit. Jako ostatní vesničané si i ona přeje konec války, ať už vyhraje kdokoliv, a nedá dopustit na svou dospívající dceru. Levicový idealista v podání mladého Belmonda působí jako rétorická figura – nepatří do vesnického prostředí s jeho důrazem na přežívání, ani po bok živočišné hrdinky. Idealisté jsou předurčeni stát se hrdiny, aby lid mohl žít dál... Podobně jako v závěru ZLODĚJŮ KOL i zde v okamžiku největší krize (v soužití matky a dcery) přijde smíření; „zázrak“ nesouvisí s proměnou postav či podmínek jejich života, paradoxně ho přinese úmrtí jedné z postav. Matka a dcera se mohou „opřít“ o zármutek, který pro ně není tolik osobní jako trauma, před nímž ony a film takto unikly. Tragická smrt vzejde z vnějších okolností, vinu nesou Němci.

De Sica i v HORALCE uplatňuje svou mírně sugestivní režii, která volí prostředky přiměřené dané situaci. Předtím, než se ovdovělá hrdinka poddá muži – kontroverzně pro obraz Itálie ne zcela dobrovolně –, kamera se od ní nejprve pomalu vzdaluje (muž zatemňující prostor) a posléze přibližuje (z prostoru do intimní sféry postav). De Sica nechá kameru poodjet i v samém závěru filmu, když obraz hrdinek „zamrzne“ ve chvíli sdíleného zármutku. Okamžik je dekorativně zarámován – válka ještě neskončila, drama už ano. Onen traumatický čin, který otřese vztahem matky a dcery, je zprostředkován a zároveň překlenut krátkým rychlým zoomem. De Sica takto expresivní prostředek použije pouze jednou. Přiměřená expresivnost slouží dramatu – není nijak osobitá. HORALKA představuje „kus“ objektivní kinematografie ve službě lidu; kontroverzní dějiny se podřizují lineární dramatické výstavbě. Kontroverze patří na začátek, očistné utrpení na konec. Paměť je krátká. [viděno z DVD]