13. března 2015

ČLOVĚK BESTIE (Jean Renoir, 1938)

Renoirův film má sice ještě jednotlivého hrdinu, ale deprese se rozpíná. Utrpení hrdiny jako by do sebe vsakovalo okolní svět, typizovalo věčnou bídu člověka… Nabízí se srovnání s filmem LAMAČ SRDCÍ, který rovněž s Jeanem Gabinem v hlavní roli natočil o rok dříve Jean Grémillon. S ohledem na klíčovou událost v závěru obou filmů se Grémillon jeví ve vztahu k mužům jako populista: muž nachází spásu v podobě přátelství (bratrství) jiného muže, žena se vymyká jako manipulativní bestie z vyšší společenské třídy. V Renoirově filmu patří žena do téže třídy jako hrdina, nelze ji tak snadno vyloučit. Obraz ženy není lichotivý, Renoir dokonce podá výklad své oblíbené kočičí metafory – kočka si nerada smáčí tlapky –, ovšem stejně jako u Hitchcocka nejde o projev mizogynie, nýbrž o zobrazení jedné ze soupeřících podob ženství.

Srovnání s Hitchcockem se nabízí i u motivu vražedného impulsu. Hitchcock je v tomto směru méně empatický, působí spíše jako katolický paranoik: Zlo se skrývá za fasádou normálnosti. U Renoira se vrah skrývá v obyčejném, pracujícím člověku, a impuls je vnímán jako vrozená slabost, se kterou člověk bojuje (hrdina), nebo mu příliš snadno podlehne (druhá mužská postava). Vražedný impuls je chorobný stejně jako žárlivost, jejíž obětí bývají naopak ženy. Mnohem větší roli než vůle ke zlu hraje přehlížení zla, svádění ke zlu, spoluvina… ČLOVĚK BESTIE je v zápletce, formě a tónu ucelenější, než jsme u Renoira byli zvyklí. Přidává se i hudba, byť jen na několika pečlivě vybraných místech: zazní zdánlivě triumfálně v okamžicích hrdinovy lásky či vášně (k žensky pojmenované lokomotivě, k ženám), místo toho ovšem kontrapunkticky značí blízkost vášně k vraždě. Formální paradox představují i jízdy kamery na čele lokomotivy: také mohou evokovat manickou fázi člověka, vzrušení z pohybu a svobody, ale nakonec se i jízda, snímaná jako expresivně naturalistický sled měnících se „krajin“ podél trati, stane metaforou pasti, v níž je uvězněna duše. [viděno v kině Ponrepo]