24. března 2015

POSLEDNÍ ZÁPAD SLUNCE (Robert Aldrich, 1961)

Aldrichův film navazuje na jeho starší snímek VERA CRUZ. V roli „agenta chaosu“ se vystřídali velcí hollywoodští herci s impozantní čelistí (Lancaster, Douglas), ve ztvárnění řádné postavy došlo ke generační výměně sošných slušňáků (Cooper, Hudson). Aldrich ještě operuje pod pláštíkem romantického filmu; pnutí proti řádu a spořádanosti sublimuje v melancholii západu slunce. Na Hudsonově postavě není explicitně, ani implicitně nic v nepořádku, jeho usilování o řád má „neprůstřelný“ motiv – trest za zabití příbuzného –; časem se ale jeho motivace dostane pro svou samozřejmost na vedlejší kolej. Z hrdiny, který nemění postoj, nestojí před skutečnou volbou, jen plní svůj úkol, se stane vedlejší postava. Má prosté potřeby (řádné manželství) a omezený dramatický rejstřík; Hudsonova postava stále více připomíná neosobní osud.

Proti prozaikovi stojí Douglasův básník. Nosí černou barvu, je nevyrovnaný. Jako agent chaosu působí lehce papírově; v péči scénáristy Donalda Trumba se aldrichovskému tématu dostává velkoplošně dramatického zpracování, film působí více symbolicky než fyzicky. Na násilí se převážně odkazuje, hraje se o odplatu a vykoupení. Běsi Douglasovy postavy působí zprostředkovaně, například ve výjevu, kdy v hněvu málem zardousí psa. Jeho největší přestupek se odehraje ve sféře romantického filmu: v lásce k dívce, která by mohla být jeho dcerou. Zatímco Hudsonova postava pro něj představuje omezení v pohybu, poukazuje dívka na niternou překážku bouřliváka: prokletí pudu, které mu znemožňuje dosáhnout štěstí… Aldrich natočil film v bravurním, klasicky přehledném stylu, jen s lehkými dotyky expresivnosti (neotřelé použití transfokátoru pro zarámování jeviště tragédie). Prvky nestability v jinak racionálně vystavěném dramatu představuje sklon snímat dvojice postav v nerovnováze – nadhledech a podhledech –, v níž se vertikální převaha jednotlivých aktérů dynamicky mění. Jak oba soci, tak muži a ženy obtížně hledají společnou rovinu. [viděno na kanálech ČT]