24. dubna 2016

V OHROŽENÍ (Otto Preminger, 1965)

Poté, co Preminger učinil zajímavou zdánlivě rutinní proceduru americké politiky (film POSUĎTE A SCHVALTE), dokázal totéž s velmi procedurálním žánrem epického válečného filmu. Rozpohyboval rutinu lidskými přestupky, které ji zlidšťují a destabilizují: v prvním případě šlo o motivy utajované homosexuality, vydírání, lhaní pod přísahou, v tomto filmu mají přestupky ještě více sexuální povahu (znásilnění, nevěry, podloudného svádění). Jako starozákonní moralista dovede tvůrce každý lehkovážný styk k drastickému trestu (opakující se smrt v plamenech). Důležitá ovšem není forma, ale kvalita úmyslu: rozvedený hrdina nalezne oporu v premingerovsky důstojné ženské postavě a jejich svazek je upevněn nikoliv obřadem, ale vážně míněným sexuálním aktem... Film není ani jedním slovem protiválečný, ale v rámci žánru působí jako avantgarda, užívající válečnou podívanou jako náležitě výbušné kulisy pro několik paralelně se vyvíjejících vztahů. Válka v roli „rozhněvaných bohů“ trestá lidské poklesky, a zdůrazňuje tak důležitost dobrého vztahu a charakteru.

Bitvy nemají děj, Preminger zhušťuje jejich efekty do abstraktních sekvencí záběrů. Závěrečná námořní bitva svými výstřely, výbuchy, sloupy vody a vše pohlcujícím dýmem působí apokalypticky, byť je zpětně označena za vítěznou. Lidský faktor je během bitev potlačen důrazem na velké celky snímané z nadhledu; obdobně reaguje hrdina na úmrtí několika svých blízkých se zdrženlivostí profesionála. Potlačený smutek jako by byl odsunut do lyricky expresivní sekvence pod závěrečnými titulky, v níž bouřící moře a masy dýmu vystřídá vyjasnění a „výdech“ moře v podobě mírné vlny, jež dorazí na pláž třpytící se úplňkem. Film vyzní paradoxně, jeho tón otevřeně: získal hrdina více, než ztratil? (...) Premingerova osobitá kinematografie se vyjadřuje skrze vnějškové efekty; je akční a přitom realistická v tom smyslu, že vyhledává kontroverzní témata a vytváří postavy kontrastních rysů. Postavy, které se dlouho míjejí, se nakonec setkají a naplní svou osudovou roli; i vedlejší postavy dostanou dost času na to, aby nebyly jen nástrojem vyprávění. Několik z nich zemře nehezkou smrtí, ale není to u Premingera poprvé, kdy drastické prostředky vedou k poznání. PO ZLÉM. [viděno na Filmovém muzeu]