27. prosince 2015

ZABIJÁK (Chou Siao-sien, 2015)

Setkání umělecké jedinečnosti a standardizované kinematografie, jež plní očekávaní a sny, vyzní u Choua daleko napjatěji než u Anga Leeho. Výsledkem není dokonalá syntéza akce a poezie, ale do značné míry konfliktní tvar, který svými efekty neohromí, ale překvapí. Efekty potvrzují jedinečný výraz tvůrcových starších filmů: co do stopáže velmi střídmé akční scény propukají nečekaně, potažmo je sledujeme in medias res, přičemž kontext (kdo a proč) se vysvětlí až následně. Nejsou očekávání, jež by se měla naplňovat: opakovaně avizovaný duel hrdinky a jejího bratrance, jehož má zabít, se neuskuteční. Chou je velmi svéhlavý v tom, co divákovi ukáže: kontext zápletky je podaný skrze četné vysvětlující dialogy (vztah hrdinky a její paní), zatímco konkrétní jednání se odehraje bez varování (střet hrdinky se záhadnou „dvojnicí“). Obrazy o sobě zpomalují tok vyprávění.

Nejméně dějové obrazy trvají nejdéle, zatímco souboj s maskovanou sokyní zachytí Chou v pár záběrech, nejvýmluvněji v detailu sražené masky (její tvář nikdy nespatříme). Film rozhodně neužívá násilí pro efekt, naopak ho prakticky vypouští. Tvůrce „vykrádá“ žánr humanismem: zabijákem je mladá žena, a pokud film nějaké očekávání naplní, tak to, že hrdinka se svému údělu vzepře. „Vadu“ konstatuje už expozice filmu (citovost hrdinky), zvolený žánr je popřen v protimluvu introvertní ženy a dokonalého zabijáka. Chouův přístup k látce je především lyrický: retrospektiva-zátiší s motivem modrého ptáka ustaví melancholický tón filmu. Je zřejmé, že hrdinka bojuje dlouho s nepravými nepřáteli, přičemž ten rozpor napraví až dramatické vyústění filmu. Ten ovšem končí pro tvůrce naprosto typickým obrazem, ve kterém žena v dlouhém záběru mizí v krajině; vrací se do své komunity. A nejvíce strhující akční scénu filmu představuje obraz tance, který oproti většině filmu působí harmonicky: spojuje ženský a mužský prvek, rituál a radost, intimitu a výpravnost. „Násilný“ projekt našel svůj spontánní výraz. [viděno v kině v rámci Be2Can]