4. července 2015

NOC SVATÉHO VAVŘINCE (Paolo a Vittorio Tavianiovi, 1982)

Kritik Atkinson označil NOC SVATÉHO VAVŘINCE za zřejmě nejlepší italský film 80. let. Faktem je, že film bratří Tavianiových představuje natolik solitérní dílo, že svou poněkud bezčasou dekádu nezapře... Atkinson v souvislosti s tvůrci dobře podotýká, že se v jejich dílech stýkají tradice Rosselliniho a Felliniho: toto válečné drama si vzalo z prvního nelítostnou pravdivost v zobrazení války a rozdělené Itálie, z druhého pak povahu férie, která odkazuje na traumatickou zkušenost a zároveň z ní uniká. Film připomíná magický realismus, ale převrácený. Úkroky k fantasknímu neslouží jako únik před realitou války, vyjadřují více touhu než možnost, že by všechno mohlo být jinak; magické proluky ovšem rychle končí a probuzení bývají krutá. Mrtvá sní o tom, že potkala krajany ze Sicílie, nelítostná řež v obilném poli se na chvíli promění v odlehčený odkaz na starověký Řím...

Humor plní stejnou roli jako fantaskní obrazy: ona sekvence bitvy v poli, vrchol filmu, se chvílemi posouvá do grotesky, než si aktéři obou stran – někteří se znají jmény - uvědomí, že jsou v občanské válce. To, že film přece jen vyzní útěšně, je dáno jednak zvoleným přítomným rámcem, v němž na tehdejší události vzpomíná jedna z přeživších, jež navíc vnímala válku dětskýma očima. Druhým důvodem je skutečná – nikoliv fantaskní – povaha úniku před realitou války: jedna z postav prokáže zdravý úsudek založený na zkušenosti a schopnost rozhodnout se v krátkém čase k činu. Zázrak noci, vzpomínání a mateřství – hrdinka vypráví příběh svému nemluvněti –, byl v minulosti vykoupen obrovským rizikem a mnoha obětmi. Ochranná vrstva časového odstupu, možnost vzpomínat, odlišuje Taviany od Rosselliniho, který pracoval s válkou jako ještě přítomnou... Pokud u tvůrců doznívá něco z neorealismu, tak jejich stylistická bezelstnost: do scény, v níž skupinka uprchlíků napjatě poslouchá, zda uslyší z dálky výbuch, jenž by naplnil hrozbu Němců, že vyhodí jejich městečko do vzduchu, začlení Tavianiovi řadu velkých detailů na jejich uši... Film, který se vymyká. [viděno na kanálech ČT]